• 93 354 43 87
  • colsantlluis@xtec.cat
  • C/ Arítjols, 12-14 / 08016 - BARCELONA

Què entenem per projectes?

El treball per projectes és una opció metodològica que permet estructurar les situacions d’aprenentatge des d’una perspectiva global, cooperativa i relacionada amb les diferents àrees de coneixement.

L’aprenentatge significatiu i relacional permet a l’alumne conèixer i confiar en les seves possibilitats, potenciar el pensament autònom, l’ajuda a cercar estratègies per resoldre problemes i a desenvolupar habilitats comunicatives per transmetre els coneixements adquirits.

El marc conceptual dels projectes vertebra moltes de les activitats que es realitzen al llarg del curs. És una font de coneixement compartit a on participa tota la comunitat educativa.

Hort Urbà

Activitats dirigides als alumnes d’infantil, primària i secundària que permeten conèixer la importància de l’agricultura ecològica i de la consciència ecològica i sostenible.

Experimentació Transversal

L’escola programa activitats experimentals al llarg de tota l’escolaritat per fer que els alumnes assoleixin aquestes competències i les puguin aplicar a les diferents àrees del coneixement.

La base de les activitats experimentals és el pensament científic. El pensament científic és una estratègia per l’aprenentatge que permet construir molts tipus de coneixements a través de la formulació d’hipòtesis, descripció de processos, pensament alternatiu, valoració dels resultats i elaboració de conclusions.

Escoles + Sostenibles

Escoles + Sostenibles és un programa que facilita la implicació dels centres educatius en el projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat.

L’any 1992 va tenir lloc a Rio de Janeiro la Cimera de la Terra per afrontar problemes planetaris. Els estats van debatre estratègies per assolir un model de desenvolupament sostenible. Varen acordar un pla de treball per al segle XXI: l’Agenda 21. Es va fer una crida a totes les ciutats perquè elaboressin la seva pròpia Agenda 21 Local i d’aquesta es va passar a l’Agenda 21 Escolar.

Lectura

La lectura és font de coneixement i forma part de la nostra cultura, l’escola li dona molta importància i per això la dinamitza amb un projecte transversal que fomenta la lectura.

El projecte té l’objectiu de fer de la lectura un recurs com a font d’informació, enriquiment personal i entreteniment tant individual com compartit amb els companys i les famílies.

Les activitats del Projecte Biblioteca són variades: préstec de llibres, maletes viatgeres, contes compartits, novetats editorials, gestió bibliogràfica.

Plàstica Transversal

Activitats programades per donar a conèixer les grans manifestacions de la història de l’art amb l’objectiu de fomentar la sensibilitat artística i utilitzar diferents tècniques i materials d’expressió plàstica per afavorir la capacitat de creació individual.

Educació Transversal

A través de l’Educació emocional aprenem a reconèixer els nostres sentiments, a analitzar-los i a poder identificar el seu valor. Parlar sobre les emocions afavoreix l’autoestima i la seguretat d’un mateix, amb l’objectiu final de formar persones compromeses amb elles mateixes i amb el seu entorn.

Responsability

Amb aquest projecte volem potenciar activitats que ajudin a desenvolupar el valor de la responsabilitat en el nostre alumnat. Responsabilitat envers les seves tasques, les seves decisions i el seu futur.