• 93 354 43 87
  • colsantlluis@xtec.cat
  • C/ Arítjols, 12-14 / 08016 - BARCELONA

Personal d’Administració i Serveis

SECRETARIA

Verónica Romero

SUPORT LOGÍSTIC

Gemma Pla

Joan Valls