• 93 354 43 87
  • colsantlluis@xtec.cat
  • C/ Arítjols, 12-14 / 08016 - BARCELONA

Educació Secundària

TUTORIES

PRIMER:  

Claudia Cano

SEGON:

Jose Luis Fructuoso

TERCER:

Sònia Ribas

QUART:

Guillem Valls

ESPECIALISTES

CATALÀ:

Marina Pinyol

CASTELLÀ:

Laura Guijarro
Jose Antonio Gallardo

ANGLÈS:

Guillem Valls
Claudia Cano

EDUCACIÓ FÍSICA / C. SOCIALS:

Sònia Ribas
Xavier Vinyals

MÚSICA:

Josep Maria Figueras

MATEMÀTIQUES / CIÈNCIES:

Ruth Véliz
Jose Luis Fructuoso
David Bertran

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA:

Sergi Ginesta

ASSESSORAMENT I SUPORT PEDAGÒGIC

Anaïs Barcelona