• 93 354 43 87
  • colsantlluis@xtec.cat
  • C/ Arítjols, 12-14 / 08016 - BARCELONA

Educació Primaria

TUTORIES

PRIMER:

Cristina Farrerons [email]

SEGON:

Judit Ferrando [email]

TERCER:

Patrícia Almira

QUART:

Carles Granell [email]

CINQUÈ:

Marta Martín

SISÈ:

Laura Sánchez

ESPECIALISTES I SUPORT

ANGLÈS:

Mónica Gómez

MÚSICA:

Josep Maria Figueras

EDUCACIÓ FÍSICA:

Patrícia Almira
Marta Ramírez

SUPORT:

Olga Ortiz
Mª Dolors Luís
Maria Altés

ASSESSORAMENT I SUPORT PEDAGÒGIC

Anaïs Barcelona